• biuro-rachunkowe-poznan
  • kancelaria-radcy-prawnego-poznan
  • doradztwo-podatkowe-poznan

Kadry i płaceW zakresie kadr i płac świadczymy między innymi następujące usługi:

- rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
- sporządzanie list płac
- sporządzanie deklaracji ZUS i PFRON
- przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
- prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywanie stosunku pracy
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
- rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych pracowników PIT 11, PIT 40, PIT 8
- naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS
- obsługa na podstawie umów cywilnoprawnych
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych pracodawcy PIT 4R, PIT 8A
Biuro Rachunkowe PENPIT Sp. z o.o., ul. Królewska 35/5, 60-685 Poznań zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398030, NIP 9721236051, REGON 301938101, kapitał zakładowy 50.000 zł.